Senteret sitt bannerbilde

Greverud Legesenter AS

Velkommen til våre hjemmesider.

Et godt nytt år 2020 ønskes dere alle! 


GREVERUD LEGESENTER AS
er et kontorfellesskap for åtte allmennpraktiserende leger, med varierende fartstid innen allmenn-medisin. 7 av legene er spesialister i allmennmedisin og sistemann er i ferd med å gjennomføre denne spesialistutdanningen.  Vi har 7 ansatte som besetter 5,9 medarbeiderstillinger. En dyktig stab som sørger for at mottaket og behandlingen av våre brukere blir så godt som mulig, samtidig som du vel neppe har vært hos oss uten å møte en gjeng med godt humør.


TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00.

KONTAKT OSS OVER HELSENORGE.NO

Lenke til Min helse innlogging: https://helsenorge.no/Sider/default.aspx

Dette er den kontaktmåte vi anbefaler. Det foregår ved at du logger deg inn på Helsenorge.no og trykke på knappen "Logg inn i min helse". Der kan du bestille e-resepter, bestille timer (også TSD timer!) og kontakte oss av mer adminstrativ art. Etter avtale med din lege kan du også åpne e-konsultasjoner (altså nett konsultasjoner).  Alle kommunikasjon mellom deg og legen foregår her på sikkerhetsnivå 4 (med bank-ID og svært sikkert).

Alle tjenester her er gratis (bortsett fra e-konsultasjon).SMS TJENESTEN inkludert TmeSammeDag

Dette er en tjeneste som koster deg kr 6 per melding, normalt kr 12 for en kommunikasjon. Det er ikke lenger vår anbefalte kontakt måte. Vi anbefaler dere å bruke kontaktmåten gjennom HelseNorge.no. Vi har hatt SMS-tjenesten lenge og velger av den grunn fortsatt å holde denne mulighet åpne for de av dere som ønsker det og godtar betalingen for dette. 

SMS bestilling gjelder ordinære timer, TimeSammeDag (TSD), faste medisiner, avbestilling av timer og andre administrative beskjeder. Husk å angi om du vil hente den bestilte vare eller få det sendt. For timer i dag må anføre at du ønsker TimeSammeDag (TSD). Se egen fane. Beskjeder av typen "ring meg" vil ikke bli besvart. Husk å oppgi initalene til din fastlege (eks. VSRB, LHB, YB, GG, MK, TK, TBO, ASS).


LEGEKONTAKT UTEN OM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider
Legevakt 116 117, hele døgnet. Alternativt nr 66 80 70 00 (hvor du på hverdager mellom kl. 8.00- 16.00 kobles til en av kommunens egen legekontorer, på kveld/natt og helg Follo LMS eller Ski kommunale legevakt. Se orientering om legevakt under egen fane "Mer". 

Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

BETALING

Vi har en betalingsautomat hvor vi ønsker at alle betaling skal foregå. Denne betjenes med bankkort. Denne betjenes av deg som pasient og sparer deg for å stå i kø i skranken og lar våre ansatt bruke sin arbeidskapasitet på viktigere ting enn å håndtere betaling (blant annet ekstra bemanning på laboratoriet, bedre bemanning på telefon mv). Dersom du av en eller annen grunn IKKE kan betale med kort, kan vi HELT UNNTAKSVIS håndtere betaling med kontanter. Men du hjelper oss - og dermed dine medpasienter - om du betaler med bankkort.

Terminalen godtar ikke kredittkort, bare vanlige BankAxcept kort.

Selv om du har frikort eller er barn under 16 år, og dermed slipper å betale egenandelen, er det en rekke tilleggstjenester og materiell du må betale for. Sjekk derfor uansett betalingsautomaten før du går. Om du ikke kan betale verken med kort eller kontant, se under angående faktura.


FAKTURATJENESTEN.

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk/SMS avtalte tjenester. Fra  03.07.2018 blir all fakturering og innkreving adminstrerert av CrediCare. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og  kontaktdato for din kontakt med oss, overføres til CrediCare.

Dersom du glemmer å betale på betalingsautomaten før du går, vil det automatisk utferdiges en faktura som sendes "hjem" til deg fra CrediCare. Har du Digipost, kommer faktura dit.

Savner du faktura eller er uenig i noe, kan CrediCare kontaktes på telefon 22 80 70 00 eller kundeservice@credicare.no.

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER

Onsdag før skjærtorsdag: Stengt fra kl. 11.45.

Web ansvarlig: Tore Kjønniksen. Sidene sist oppdatert 11.02.2020 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Listeplass hos meg! (dr. Kjønniksen)

17. desember 2019

Det blir i nær framtid ledig plass på min fastlegeliste. Den som melder seg på den listen, vil imidlertid ikke få meg som sin fastlege. Fram til 1. mars 2020 fortsetter Per Arne Oftedal som min vikar og fra 1. mars vil dere møte deres nye fastlege dr. Eirik Nordengen. Jeg er sikker på at dere vil få en god fastlege! 

Jeg takker ikke for meg helt enda. Fortsetter som daglig leder ut juni 2020. Som fastlege gir jeg meg imidlertid og vil takke for tilliten dere har vist meg ved å være min faste pasient! Dere har lært meg mye om å være menneske og veldig mye om livet - med alle sine opp- og nedturer. I 33 år har Greverud legesenter; dets pasienter, ansatte og mine legekollegaer, vært langt framme i mine tanker - og det spørs om det ikke kommer til å være det i flere år enda! 

Dr. Eirik Nordengen ny fastlege

17. desember 2019

Vi kan ønske velkommen Eirik Nordengen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Han starter her 1. mars 2020 og tar over alle dr. Kjønniksens pasienter og halve listen fra dr. Borge. Dr. Nordengen kommer nå fra indremedisinsk avdeling Sykehuset i Østfold og har dermed fullført sin sykehustjeneste som han trenger i løpet mot spesialisering i allmennpraksis. Han har et års erfaring fra allmennmedisin i Askim og ønsker å bli fastlege. Velkommen!  

Dr. Kjønniksen slutter, som fastlege fra 1. mars og som daglig leder fra 1. juli 2020. 

Dr. Borge fortsetter som nå i 50 % stilling, men med en definert pasientliste. Deling av listen foretas av HELFO og på den prosessen har vi ingen innvirkning. 

Influensavaksinering sesongen 2019/20

2. september 2019

INFLUENSAVAKSINERING.

Vanligvis får vi influensavaksinen i hus ca. 01.10. og regner med at det går slik i år også. Vi har satt opp følgende vaksinasjonskvelder, hvor det blir kaffe, Twist og stikk i armen! Tidene er fra 16.00 (som første) til kl. 19 (som siste) - men det fylles opp fortløpende. 

Nå (pr 17.12) er vaksinekveldene over - influensaen er ikke kommet enda, slik at det ikke er for sent for vaksine. Bestill time pr HelseNorge.no, pr telefon eller pr HelseRespons (som vi har under avvikling). 

 

Vi anbefaler vi influensavaksinering for utsatte pasientgrupper. Disse er:

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2

kronisk luftveissykdom, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt infeksjonsresistens

svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Graviditet:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Du må ikke være forkjølet eller i ferd med å bli syk og du må tåle egg. Vaksinasjon foregår fra begynnelsen av oktober og utover så lenge lageret rekker.

Du må sitte her 20 min etter vaksinering.

PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

Vikar for dr Linn Pettersen

11. juni 2019

Fra 11.06.19 er Linn Pettersen i permisjon fram til våren 2020. I hennes sted kan vi ønske velkommen dr. Silje Halvorsen. Hun kommer nylig fra noen års fastlegevikariater i Oslo, senest på Røa og før det på Tåsen. 

Hun er under spesialisering til spesialiteten allmennmedisin. Hos oss vil hun virke som deleliste lege sammen med dr. Marianne Killi og fra 01.07.2019 vil hun også være ca 50% vikar for dr. Vivann Sør-Reime Borge.  

Dr. Marianne Killi har ansvar for pasienter med etternavn som starter med bokstavene Aa-K. Dette gjelder både pasienter som allerede står på listen og nye som kommer til. 

Dr. Linn Pettersen (og under vikariatet dr. Silje Halvorsen) har ansvar for pasienter med etternavn L-Å. Dette gjelder både pasienter som allerede står på listen og nye som kommer til. 

TSD (TimeSammeDag)- time kan nå bestilles over Helsenorge.no

12. juni 2018

TSD bestilling via Helsenorge.no!

Idag 12.06.18 har de første 4 pasienter bestilt sin egen TSD time på Helsenorge.no sin løsning. De har dermed fått velge klokkeslett og de har gjort det kostnadsfritt. Dette blir vår anbefalte plattform framover, selv om vi fortsatt gir det samme tilbudet via HelseRespons sin SMS løsning (men her koster det kr 6 per melding, normalt kr 12 for deg).

Hver dag kl. 16 åpnes det for bestilling av timer til dagen etter. Tilbudet står da åpent utover neste formiddag så lenge det er timer ledig.

Dr. Pettersen og vikarleger.

Dessverre kan du IKKE bestille time hos delelisteleger (hos oss dr. Pettersen) og heller ikke hos våre vikarleger. Direktoratet for e-helse jobber med løsninger for dette, men kan ikke si når løsning er på plass. 

 

Kjernejournal er her. Påminnelse om ditt ansvar for viktig info!

27. mai 2015

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten og gjør opplysningene tilgjengelig via elektronisk pasientjournal.

Kjernejournalen kommer i tillegg til andre pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. Helsedirektoratet er ansvarlig for utviklingen.

Både innbygger og helsepersonell får tilgang til de samme opplysningene i kjernejournal. Helsepersonell har tilgang via en egen helsepersonellportal, og innbyggere via helsenorge.no.

Helsedirektoratet har varslet at de vil sende ut en e-post direkte til innbyggere når de får opprettet sin kjernejournal. Legene i innføringsområdene kan i den forbindelse få spørsmål fra sine pasienter.

Helsedirektoratet gjør innbyggeren oppmerksom på at man selv kan bidra med opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no at har man alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som er viktig for helsepersonell å kjenne til, bør man snakke med legen sin neste gang de har time at man kan reservere seg fra å ha en kjernejournal

www.helsedirektoratet.no/kjernejournal

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.